Leitung

Kulturamts- und Ausstellungsleitung

Dr. Ralf F. Hartmann
030 / 354 944 -302, Fax -296
E-Mail

Museumsleitung

Dr. Urte Evert
030 / 354 944 -264, Fax -296
E-Mail

Geschäftsführung

N.N.

Verwaltung

Geschäftsstelle

Tina Kamischke
030 / 354 944 -446
0151 727 870 65
E-Mail

Geschäftsstelle

Anett Balcer
030 / 354 944 -447
0151 727 871 24
E-Mail

Kulturorganisationsassistentin

Simone Mallbrand
030 / 354 944 -214
E-Mail

Kunstausstellungen

Künstlerische Leitung ZAK – Zentrum für Aktuelle Kunst

Dr. Ralf F. Hartmann
030 / 354 944 -302, Fax -296
E-Mail

Künstlerische Leitung Kommunale Galerien

Dr. Jens-Ole Rey
030 / 354 944 -206, Fax -205
E-Mail

Wissenschaftliches Volontariat

Julien Rathje
030 / 354 944 -233
E-Mail

Museum

Museumsleitung

Dr. Urte Evert
030 / 354 944 -264, Fax -296
E-Mail

Sammlung

Carmen Mann
030 / 354 944 -300
E-Mail

Wissenschaftliches Volontariat

Lena Olker
030 / 354 944 -448
E-Mail

Erinnerungskultur

Johanna Riedel
030 / 354 944 -301
E-Mail

Archiv

Sebastian Schuth
030 / 354 944 -287, Fax -296
E-Mail

Provenienzforschung

Friederike Klose
030 / 354 944 -285
E-Mail

Bildung und Vermittlung

Kulturelle Bildung, Vermittlung und Outreach

Christina Büch
030/ 354 944 -445
E-Mail

Fellowship

N.N.
E-Mail
.

FSJ Kultur

Katharina Lange
030/ 354 944 -245
E-Mail

Vermietung & Veranstaltungen

Florian Fegeler
030/ 354 944 -218, Fax -282
E-Mail

Nadine Hellwig
030/ 354 944 -229, Fax -282
E-Mail

Presse

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

030 / 354 944 -401, Fax -205
E-Mail

Wissenschaftliches Volontariat

Sophie Berg
030/ 354 944 -401
E-Mail

Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen

Nadine Hellwig
030 / 354 944-229, Fax -282
E-Mail

Weitere Einrichtungen und Angebote des Kulturamts Spandau